SlovenščinaEnglish
 

Trainings - archive

February 20th and 21st 2008
Sarajevo
First steps towards EU grant funding for BiH
March 5th and 6th 2008
Mostar
First steps towards EU grant funding for BiH
March 18th 2008
Ljubljana
Eureka and Eurostars programmes for grant funding of R&D in SMEs
March 19th and 20th 2008
Banja Luka
First steps towards EU grant funding for BiH
April 10th 2008
Ljubljana
Project preparation for EU grants
April 10th 2008
Ljubljana
Obstacles on the road to a successful project
April 9th and 10th 2008
Sarajevo
First steps towards EU grant funding for BiH
April 9th and 10th 2008
Ljubljana
Effective preparation for the project financial control
May 5th and 6th 2008
Zenica
First steps towards EU grant funding for BiH
May 20th and 21st 2008
Sarajevo
How to prepare a good project and receive EU grants: avoiding obstacles on the road to success

Ljubljana
Costs and audit
May 22nd and 23rd 2008
Sarajevo
How to manage documentation and justify costs in EU grant funded projects (specialised in-depth seminar)
May 29th and 30th 2008
Skopje
How to manage documentation and justify costs in EU grant funded projects (specialised in-depth seminar)
June 12th and 13th 2008
Zagreb
How to manage documentation and justify costs in EU grant funded projects (specialised in-depth seminar)
June 19th and 20th 2008
Banja Luka
How to manage documentation and justify costs in EU grant funded projects (specialised in-depth seminar)
June 27th 2008
Vitez
BiH possibilities for receiving EU grants
April 2nd - July 11th 2008
Zagreb
"Practical project proposal development academy" in duration of 110 academic hours
9.10.2008
Ljubljana
Project preparation for EU grants
November 13th 2008
Ljubljana


Ljubljana


Ljubljana
Koordinacija partnerjev in priprava konzorcijskega sporazuma med partnerji na projektih 7. Okvirnega Programa (SLO)

Ljubljana
Kako do nepovratnih sredstev EU z učinkovito pripravo projektne dokumentacije (SLO)
January 15th 2009
Ljubljana
Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4) (SVN)
January 21st 2009
Sarajevo
How to finance your organization in recession wit EU grants
January 22nd 2009
Ljubljana
Priprava zaprte finančne konstrukcije pri projektih nacionalnih razpisov in strukturnih skladov (SVN)
January 22nd 2009
Mostar
How to finance your organization in recession wit EU grants
January 29th 2009
Ljubljana
Priprava finančne konstrukcije pri projektih 7. Okvirnega programa z večjim številom partnerjev (SVN)
February 2nd 2009
Ljubljana
Davčne olajšave za raziskave in razvoj ter regijske olajšave (SVN)
February 5th 2009
Banja Luka
How to finance your organization in recession wit EU grants
February 13th 2009
Zagreb
EU Partners Press club
February 26th 2009
Ljubljana
Dunajska c. 20
Pasti na poti k učinkoviti prijavi projektov: primeri dobrih in slabih praks (SLV)
February 26th, 2009
Zagreb
Kako do nepovratnih sredstava Europske unije u recesiji (HRV)

How to get EU Grant Funding in Recession

March 5th 2009
Ljubljana
Iskanje primernih možnosti financiranja za vaš projekt (SVN)

Searching for the suitable opportunities for your project

March 5th 2009
Banja Luka
EU Partners Press club
March 12th 2009
Ljubljana
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: nacionalni razpisi, strukturni skladi (SVN)

Efficient preparation for financial management, reporting and audit: national and structural funds projects

March 15th and 16th 2009
Banja Luka
First steps towards EU grant funding for BiH
March 19th 2009
Ljubljana
Uvod v nepovratna sredstva EU (SVN)

Introduction to the EU grants

March 19th 2009
Beograd
EU PROGRAM TEMPUS: Put do sigurnog uspeha i finansijske stabilnosti visokoškolskih institucija (SRB)

EU PROGRAM TEMPUS: Way to secure success and financial stability of higher education institutions

March 18th and 19th 2009
Beograd
Važni koraci prema nepovratnim sredstvima EU (SRB)

Important steps towards EU funds

March 26th 2009
Ljubljana
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: 7. Okvirni program (SVN)

Efficient preparation for financial management, reporting and audit: FP7 projects

March 25h and 26th 2009
Skopje
ОД ИДЕЈА ДО ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ (MKD)

workshop "From an idea to preparation of the Project"

March 27th 2009
Ljubljana
Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4) (SVN)

Preparation of application for the call for the acquisition of new technology equipment (SPS P4)

April 2nd 2009
Ljubljana
Kako upravljati s stroški in pripraviti svojo fakulteto / raziskovalno organizacijo na učinkovito sodelovanje v mednarodnih projektnih skupinah (SVN)

How to manage costs and prepare your faculty/research organisation for efficient cooperation in international groups

April 9th 2009
Ljubljana
Koordinacija partnerjev in priprava konzorcijskega sporazuma med partnerji na projektih 7. Okvirnega programa (SVN)

Coordination of partners and the preparation of consortium agreement between them on FP7 projects

April 16th 2009
Ljubljana
Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4) (SVN)

-- CHANGE IN THE PROGRAME DUE TO OPEN TENDER P4 --
new seminar: FINANCIAL REPORTING FOR SPS P4

(seminar "Preparation of application for the call for the acquisition of new technology equipment (SPS P4)" has been rescheduled to March 27th 2009)

April 15th - April 16th 2009
Sarajevo
Hotel Bosnia, Kulovića 9.
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

First steps towards EU grant funding for BiH

April 15th - April 16th 2009
Beograd
Kako dobro predstaviti projekat Evropskoj uniji (SRB)

How to present a project to the European Union

April 18th 2009
Sarajevo
Recesija: Efikasno finansiranje vaše organizacije u recesiji pomoću nepovratnih sredstava EU (BiH)

Recession: Efficient funding of your organization in recession with EU grant funds

May 20th and 21th 2009
Skopje
НЕПОВРАТНИ СРЕДCТВА ОД ЕУ: ОД ИДЕЈА ДО ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ (MKD)

EU grant funding: From an idea to preparation of the Project

June 4th 2009
Ljubljana
Iskanje primernih možnosti financiranja za vaš projekt (SVN)

Searching for the suitable opportunities for your project

June 11th 2009
Ljubljana
Sodobne metodologije projektnega managementa pri mednarodnih projektih (SVN)

Modern methodologies of project management in international projects

June 18th 2009
Ljubljana
Uvod v nepovratna sredstva EU (SVN)

Introduction to the EU grants

June 24th - 27th 2009
Dennmark
University of Copenhagen
15th EARMA Annual Conference

15th EARMA Annual Conference

April 1st - July 10th 2009
Zagreb
Škola praktične pripreme projekata za nepovratna sredstva (HRV)

Practical project proposal development academy

September 17th 2009
Ljubljana
Možnost koriščenja evropskih nepovratnih sredstev (SVN)
September 24th 2009
Ljubljana
Uvod v nepovratna sredstva za mala in srednje velika podjetja (SVN)

Introduction to grants for SMEs

October 1st 2009
Ljubljana
Kako pripraviti projektno dokumentacijo za nepovratna sredstva EU (SVN)

How to prepare the project documentation for EU grants

October 8th and 9th 2009
Ljubljana
Kako napisati dober projekt za 7.OP (SVN)

How to write an excellent FP7 project

October 15th and 16th 2009
Ljubljana
Kako napisati dober projekt za nacionalne razpise in strukturne sklade (SVN)

How to write excellent national and structural funds projects

November 12th 2009
Ljubljana
Sodobne metode projektnega vodenja mednarodnih projektov (SVN)

Modern methods of project management of international projects

November 19th 2009
Ljubljana
Kako uspešno koordinirati partnerje na projektih za 7.OP (SVN)

Successful coordination of an FP7 project

November 26th 2009
Ljubljana
Priprava zaprte finančne konstrukcije pri projektih nacionalnih razpisov in strukturnih skladov (SVN)

Preparation of  a complete project budget for the national calls and structural funds

December 10th 2009
Ljubljana
Priprava finančne konstrukcije pri velikih projektih za 7.OP (SVN)

Preparation of  a complete project budget for large FP7 projects

December 15th 2009
Ljubljana
Finančna kontrola zahtevkov za izplačilo (SVN)

Financial control of claims for payment

January 28th 2010
Ljubljana
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: 7.OP, nacionalni razpisi in strukturni skladi (SVN)
February 2nd 2010
Ljubljana
Davčne olajšave za raziskave in razvoj ter regijske olajšave (SVN)
Match 11th 2010
Ljubljana
Kako do nepovratnih sredstev za razvoj človeških virov (SVN)
March 18th 2010
Ljubljana
Model »full cost« v projektih strukturnih skladov in 7.OP (SVN)
March 25th 2010
Ljubljana
Kako svojo raziskovalno organizacijo pripraviti na sodelovanje v mednarodnih skupinah (SVN)
April 8th 2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Možnost koriščenja evropskih nepovratnih sredstev (SVN)
April 15th 2010
Ljubljana
Uvajanje »full cost« modela v organizacijo in priprava ustreznih pravilnikov (SVN)
May 5th 2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT (SVN)
May 11th 2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Uvod v nepovratna sredstva za mala in srednje velika podjetja (SVN)
May 17th 2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Manj nepovratnih sredstev v 2010: ali jih boste dobili? (SVN)
May 19th 2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT (SVN)
May 20th and 21st 2010
Ljubljana
Z metodologijo »logični okvir« do uspešnega projekta (SVN)
May 26th 2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Kako do nepovratnih sredstev za razvoj človeških virov (SVN)
May 26th 2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT (SVN)
June 6th 2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Sofinanciranje partnerskih raziskav in razvoja v EU in na Balkanu (SVN)
June 2nd 2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT (SVN)
June 16th 2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT (SVN)
June 18th 2010
Šmarješke Toplice
Bela dvorana 1 hotela Term Šmarješke Toplice
Priprava P1: Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (SVN)
June 20th - 23nd 2010
Slovenia
University of Ljubljana
16th EARMA Annual Conference

16th EARMA Annual Conference: http://www.earma-ljubljana2010.org

September 17th and 18th 2010
Dolenjske Toplice
Hotel Balnea
Kako napisati dober projekt za nacionalne razpise in strukturne sklade (SVN)
September 30th 2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Sodobne metode projektnega vodenja nacionalnih in mednarodnih projektov (SVN)
October 7th 2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Priprava zaprte finančne konstrukcije pri projektih nacionalnih razpisov in strukturnih skladov (SLO)
October 20th - October 21st 2010
Banja Luka
Hotel Bosna, Kralja Petra I. Karađorđevića 97
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

First steps towards EU grant funding for BiH

November 4th 2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Financiranje z nepovratnimi sredstvi naj postane stalen proces v podjetju - kritičen pogled (SLO)
November 3rd - November 4th 2010
Sarajevo
Hotel Bosnia, Kulovića 9.
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

First steps towards EU Grants for Bosnia and Herzegovina

November 23rd - November 24th 2010
Mostar
Hotel Bristol, Ulica Mostarskog bataljona b.b.
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

First steps towards EU Grants for Bosnia and Herzegovina

November 25th 2010
Šmarješke Toplice
Bela dvorana hotela Term Šmarješke Toplice
Pasti na poti k učinkoviti pripravi projektov: primeri dobrih in slabih praks (SLO)
February 22nd and 23rd 2011
Sarajevo
Hotel Bosnia, Ulica Kulovića br. 9.
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Practical Workshop: Preparing the budget for EU projects

February 24th 2011
Zagreb
»Klub književnika«, Trg Bana Jelačića 7/I
»Kako pripremiti dobar projekt i dobiti nepovratna sredstva EU« - izbjegavanje zamki na putu ka uspjehu (HRV)

"How to prepare a good project and get the EU grants" - avoiding the pitfalls on the road to success

March 3rd 2011
Zagreb
Hotel Four Points Panorama, Trg Krešimira Čosića 9
Jednodnevni seminar: Kako pripremiti vašu israživačku organizaciju za suradnju na međunarodnim projektima? (HRV)

One-day seminar: How to prepare your research organization for cooperation on international projects?

March 9th and 10th 2011
Banja Luka
Hotel Bosna, Kralja Petra I. Karađorđevića 97
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Practical Workshop: Preparing the budget for EU projects

March 10th 2011
Ljubljana
EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise (SLO)

EDUCA - EU Grants - Prepearing project proposals

Lecturer: Damjan Struna, M.Sc.

March 23rd 2011
Ljubljana
CISEF - Učinkovita prijava projekta za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev (SLO)

CISEF - Effective project application for EU grants

Lecturer: Aljoša Kocjančič

April 6th - 7th 2011
Banja Luka
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)
First steps towards EU Grants for Bosnia and Herzegovina
April 20th - 21st 2011
Sarajevo
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

First steps towards EU Grants for Bosnia and Herzegovina

May 5th - 6th 2011
Podgorica
IPA II - Prekogranična saradnja: Kako pripremiti uspešan projekat (SRB)

IPA II - Cross-border Co-operation: How to prepeare successful project

May 11th - 12th 2011
Mostar
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

First steps towards EU Grants for Bosnia and Herzegovina

May 18th - 19th 2011
Ljubljana
Praktična šola priprave projektov za nepovratna sredstva EU za raziskave, razvoj in inovacije (SLO)

Practical school of project preparation for EU grants for research, development and innovation

4. cycle

May 25th - 26th 2011
Sarajevo
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Practical Workshop: Preparing the budget for EU projects

June 1st - 2nd 2011
Banja Luka
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Practical Workshop: Preparing the budget for EU projects

June 8th - 9th 2011
Mostar
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Practical Workshop: Preparing the budget for EU projects

June 16th 2011
Ljubljana
Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU in SLO (SLO)
June 28th 2011
Ljubljana
EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise (SLO)

EDUCA - EU Grants - Prepearing project proposals

Lecturer: Damjan Struna, M.Sc.

September 11th - 16th 2011
Portorož
International Summer EU Grant Academy© for Research, Technological Development and Innovation

The Academy will provide you with the necessary knowledge and skills to successfully implement and manage the process of obtaining grant funding within your organisation.

Please see the brochure (pdf) for full details.

October 19th - 20th 2011
Sarajevo
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

First steps towards EU Grants for Bosnia and Herzegovina

October 27th - 28th 2011
Mostar
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

First steps towards EU Grants for Bosnia and Herzegovina

November 9th - 11th 2011
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije (SLO)

EU Grant Academy© for research, development and innovation

1. module

November 15th - 16th 2011
Podgorica
Hotel Crna Gora
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Crnu Goru

First steps towards EU Grants for Montenegro

November 16th - 18th 2011
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije (SLO)

EU Grant Academy© for research, development and innovation

2. module

February 19th - 24th 2012
Koli, Finland
International Winter EU Grant Academy© for Research, Technological Development and Innovation

Early bird rates until 15 December 2011

International Winter EU Grant Academy© 2012

March 14th - 16th 2012
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije (SLO)

EU Grant Academy© for research, development and innovation

1. module

March 21st - 23rd 2012
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije (SLO)

EU Grant Academy© for research, development and innovation

2. module

May 16th - 17th 2012
Sarajevo
Praktična radionica: Priprema budžeta za projekte Evropske Unije

Practical Workshop: Preparing the budget for EU projects 

September 2nd - 7th 2012
Portorož
International Summer EU Grant Academy© for Research, Technological Development and Innovation

Great opportunity for international networking and future cooperation between Industry and Research Organisations in light of the 7th Framework Programme and Horizon 2020

Early bird rates until 31 July 2012

RR & CO. experts will share with you 20 years of knowledge and experience on EU grant funding for Research, Technological Development and Innovation (RTDI). Practical cases of RTDI project proposals funded by the European Commission will be studied.

EU Grant Academy(C), Portorož, September 2012

September 13th 2012
Ljubljana
Hotel M
Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije (SLO)

Effective application for obtaining EU grant funding

http://www.evropska-svetovalnica.com/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=103

November 14th - 16th 2012
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije - 1. modul (SLO)
EU Grant Academy© for research, development and innovation - 1st module 

EU Grant Academy(C), Ljubljana, november 2012

November 21st - 23rd 2012
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije - 2. modul (SLO)
EU Grant Academy© for research, development and innovation - 2nd module 

EU Grant Academy(C), Ljubljana, november 2012

February 6th - 7th 2013
Sarajevo
Praktična radionica: Priprema projekata za komunitarne programe Evropske unije (BiH)

Practical Workshop: Preparing projects for Community programmes of the European Union

March 6-7th 2013
Sarajevo
Finansijsko izvještavanje i implementacija projekata iz IPA programa (BIH)

Financial reporting and implementation of projects from IPA programme

March 19-20th 2013
Podgorica
Finansijsko izvještavanje i implementacija projekata iz IPA programa (BIH)

Financial reporting and implementation of projects from IPA programme

April 11th-13th 2013
Biograd na Moru
International conference SLOVECRO

The purpose of the conference is to present examples of good practice obtaining EU grant funds in the areas of tourism, employment, business, social entrepreneurship, municipal infrastructure, environment, sports, education, energy, culture, agriculture and youth in the financial perspective 2007 - 2014 in Slovenia. The conference is an excellent opportunity for connecting, networking and strengthening of Slovenian - Croatian partnerships.

Deadline for registration: 29th March 2013

More information available on the official website of the conference: http://www.inea-see.si

April 16th 2013
Ljubljana
Dvorana Uradnega lista
Priprava finančne konstrukcije za projekte za nepovratna sredstva (SLO)

Preparation of financial structure of projects for grants

May 9th 2013
Ljubljana
Agencija POTI
Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise (SLO)

EU grants - Writing project proposals

July 4th 2013
Ljubljana
Hotel M
delavnica Od ideje do priprave učinkovite prijave na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU in SLO (SLO)

workshop "From an idea to preparation of a succesful project proposial for EU and national grants"

September 16th 2013
Serbia
praktična radionica Finansiranje istraživačko razvojnih projekata iz sredstava EU (SRB)

practical workshop Funding research and developement projects with EU grants

September 22nd - 27th 2013
Portorož
International EU Grant Academy©

Great opportunity for international networking and future cooperation between Industry and Research Organisations in light of the new programme Horizon 2020

Early bird rate for payments until 31 July 2013

Internationally recognized experts will share with you their knowledge and experience on EU grant funding for Research, Technological Development and Innovation (RTDI). Practical cases of RTDI project proposals funded by the European Commission will be studied.

EU Grant Academy(C), Portorož, September 2013

November 20th 2013
Zagreb
European house Zagreb
radionica Finansiranje istraživačko razvojnih projekata iz sredstava EU (HRV)

workshop: Financing research and developement projects with EU fonds

November 26th 2013
Beograd
Konferencijska sala Privredne komore Beograda
radionica: Finansiranje istraživačko razvojnih projekata iz sredstava Evropske zajednice (SRB)

workshop: Funding research and development projects throug EU funds

November 27th 2013
Beograd
Konferencijska sala Privredne komore Beograda
radionica: Priprema budžeta projekta za prijavu na konkurse EZ, izveštavanje i revizija (SRB)

workshop: Prepearing project's budget to apply for EU grants, reporting and auditing 

December 17th 2013
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci (SLO)

New financial perspective for research and innovation - Cooperation between industry and researchers

February 4th 2014
Ljubljana
Uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za RRI - Priprava poslovnega načrta, dokazovanje stroškov in vodenje dokumentacije v mikro in majhnih podjetjih (SLO)

Seminar: Claim 100% tax relief for Research and Development Activities - Preparing a business plan, claiming costs and managing of documents in micro and small companies 

Februar 11th 2014
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci (SLO)

Seminar: New financial perspective for research and innovation - Cooperation between industry and researchers 

February 26th 2014
Ljubljana
Uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za RRI - Priprava poslovnega načrta, dokazovanje stroškov in vodenje dokumentacije v mikro in malih podjetjih (SLO)

Seminar: Claim 100% tax relief for Research and Development Activities - Preparing a business plan, claiming costs and managing of documents in micro and small companies 

March 4th 2014
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci (SLO)

Seminar: New financial perspective for research and innovation - Cooperation between industry and researchers 

March 12th 2014
Beograd
Konferencijska sala Privredne komore Beograda
seminar: Kako koristiti Horizon 2020 za finansiranje istraživačko-inovacijskih projekata? (SRB)

seminar: How to use Horizon 2020 to finance your research and innovation projects?

April 8th 2014
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci (SLO)

Seminar: New financial perspective for research and innovation - Cooperation between industry and researchers

April 10th 2014
Ljubljana
seminar Osnove (ne)povratnih sredstev za podjetnike ter mikro in mala podjetja (SLO)

seminar Funding opportunities for micro and small companies - the basics

April 24th 2014
Beograd
Privredna komora Beograd
Priprema budžeta projekta za prijavu na konkurse EU 2014-20, izveštavanje i revizija (SRB)

Preparation of project budget to apply to calls for project proposals EU 2014-20, reporting and auditing 

Maj 12th 2014
Murska Sobota
seminar Nove možnosti za nepovratna sredstva iz finančne perspektive 2014-2020 (SLO)

seminar New chances for grunt funding from financial perspective 2014-2020

Lecturer: Mojca Dušica Zaj, Ph.D.

Organizer and host: Pomurska izobraževalno razvojna agencija

Programme and application: http://www.pira.si/seminarji/1/184/nove-moznosti-za-nepovratna-sredstva-iz-financne-perspektive-2014-2020-za-podjetja.html

June 3rd 2014
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci (SLO)
Seminar: New financial perspective for research and innovation - Cooperation between industry and researchers
September 21st - 26th 2014
Portorož
15th International EU Grant Academy© 2014

Great opportunity for international networking and future cooperation between Industry and Research Organisations

 15th International EU Grant Academy©

 

October 8th 2014
Ljubljana
Uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za RRI - Priprava poslovnega načrta, dokazovanje stroškov in vodenje dokumentacije v mikro in malih podjetjih (SLO)

Seminar: Claim 100% tax relief for Research and Development Activities - Preparing a business plan, claiming costs and managing of documents in micro and small companie

October 21st 2014
Ljubljana
»Obzorje 2020« Priprava raziskovalno razvojnih projektov za EU programe 2014-20 (SLO)

"Horizon 2020" Preparation of research and development projects for EU Programmes 2014-20

Lecturer: Damjan Struna, M.Sc., RR & CO. Knowledge Centre Ltd.

Organized by: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

http://www.evropska-svetovalnica.com/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=191

November 11th-12th 2014
Beograd
radionica Praktična priprava projekta za H2020 (SRB)

workshop: Practical preparation of projects for Horizon 2020

Lecturer: Ilina Hristova, M.A., RR & CO. Knowledge Centre Ltd.

Organized by: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Applications will soon be open

October 23rd 2014
Zagreb
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
Putem EU fondova - »Dobri primjeri iz strukturnih fondova iz Slovenije« (HRV)

Through EU funds - "Good examples of structural funds in Slovenia" 

Lecturer: Damjan Struna, M.Sc., RR & CO. Knowledge Centre Ltd.

Organized by: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

http://www.evropska-akademija.eu/index.php/component/seminar/?task=3&cid=120

November 6th 2014
Zagreb
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
radionica Priprema budžeta projekta za prijavu na konkurse EU 2014-20, izveštavanje i revizija (HRV)

workshop Preparation of project budget to apply to calls for project proposals EU 2014-20, reporting and auditing

Lecturer: Ilina Hristova, M.A., RR & CO. Knowledge Centre Ltd.

Organized by: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

http://www.evropska-akademija.eu/index.php/component/seminar/?task=3&cid=121

November 13th 2014
Ljubljana
delavnica Skrivnost priprave zmagovite projektne prijave za program Obzorje 2020 - Uporaba logičnega okvirja (SLO)

workshop The secret to prepearing winning project applications for Horizon 2020 - The use of logical framework

November 18th 2014
Zagreb
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
radionica Nova financijska perspektiva 2014-20 - Mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova (HRV)

workshop The new financial perspective 2014-20 - Posibilities for obtaining grants from EU funds

Lecturer: Damjan Struna, M.Sc., RR & CO. Knowledge Centre Ltd.

Organized by: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

http://www.evropska-akademija.eu/index.php/component/seminar/?task=3&cid=122

November 18th 2014
Osjek
Priprema budžeta istraživačko razvojnih projekata za EU programe (HRV)

Preparing the budget of research and developement project for EU

Lecturer: Ilina Hristova, M.A., RR & CO. Knowledge Centre Ltd.

Organized by: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Applications will soon be open

 

November 20th 2014
Zagreb
Mogućnosti za sticanje bespovratnih sredstava iz EU fondova za mala i srednja preduzeća (HRV)

Options for obtaining grants from EU funds for SMEs

Lecturer: Ivica Ilić, M.A., RR & CO. Knowledge Centre Ltd.

Organized by: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Applications will soon be open

 

November 26th 2014
Novi Sad
Mogućnosti za sticanje bespovratnih sredstva iz EU fondova za MSP (SRB)

Options for obtaining grants from EU funds for SMEs

Lecturer: Ivica Ilić, M.A., RR & CO. Knowledge Centre Ltd.

Organized by: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Applications will soon be open

20-25 September 2015
Portorož
International EU Grant Academy© 2015

Great opportunity for international networking and future cooperation between Industry and Research Organisations

http://www.eugrantacademy.com

EU Grant Academy

9 November - 15 December 2015
Ljubljana
EU Grant Academy© Obzorje 2020 (SLO)

EU Grant Academy© Horizon 2020

A 6-day holistic training will take place in Ljubljana from 9 November to 15 December 2015 (1 module per week)

It is designes specially for RDI companies from Slovenia

18-23 September 2016
Portorož
19th International EU Grant Academy© 2016
Great opportunity for international networking and future cooperation between Industry and Research Organisations

http://www.eugrantacademy.com

EU Grant Academy

17-22 September 2017
Portorož
20th International EU Grant Academy© 2017
Great opportunity for international networking and future cooperation between Industry and Research Organisations

http://www.eugrantacademy.com

EU Grant Academy


Designed by: VisArt
Created by: Spletne rešitve