SlovenščinaEnglish
 

Izobraževanja - arhiv

Izpolnjeno prijavnico lahko pošljite z navadno pošto, po faksu ali poskenerano po elektronski pošti.
Na podlagi izpolnjene prijavnice oz. naročilnice izdamo predračun za kotizacijo.

RR & CO. d.o.o. jamči za varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakonskimi določili. V primeru premajhnega števila prijav na posamezno izobraževanje ali zaradi izrednih razmer si pridržujemo pravico, da izobraževanje prestavimo ali odpovemo, o čemer bomo vse prijavljene pravočasno obvestili (plačane kotizacije neizvedenega izobraževanja povrnemo).

20. in 21.2.2008
Sarajevo
First steps towards EU grant funding for BiH
5. in 6.3.2008
Mostar
First steps towards EU grant funding for BiH
18.3.2008
Ljubljana
Eureka and Eurostars programmes for grant funding of R&D in SMEs
19.-20.3.2008
Banja Luka
First steps towards EU grant funding for BiH
10.4.2008
Ljubljana
Project preparation for EU grants
10.4.2008
Ljubljana
Obstacles on the road to a successful project
9. in 10.4.2008
Sarajevo
First steps towards EU grant funding for BiH
9. in 10.4.2008
Ljubljana
Effective preparation for the project financial control
5. in 6.5.2008
Zenica
First steps towards EU grant funding for BiH
20.-21.5.2008
Sarajevo
How to prepare a good project and receive EU grants: avoiding obstacles on the road to success
22.5.2008
Ljubljana
Costs and audit
22.-23.5.2008
Sarajevo
How to manage documentation and justify costs in EU grant funded projects (specialised in-depth seminar)
29.-30.5.2008
Skopje
How to manage documentation and justify costs in EU grant funded projects (specialised in-depth seminar)
12.-13.6.2008
Zagreb
How to manage documentation and justify costs in EU grant funded projects (specialised in-depth seminar)
19.-20.6.2008
Banja Luka
How to manage documentation and justify costs in EU grant funded projects (specialised in-depth seminar)
27.6.2008
Vitez
BiH possibilities for receiving EU grants
2.4.2008 - 11.7.2008
Zagreb
"Practical project proposal development academy" in duration of 110 academic hours
9.10.2008
Ljubljana
Project preparation for EU grants
13.11.2008
Ljubljana
Stroškovni model "FULL COST" v projektih 7. Okvirnega programa

Cilj seminarja je predstaviti pomembnost stroškovnega modela "FULL COST" in začrtati začetne smernice pri vpeljevanju takšnega modela v organizacije, ki morajo na podlagi svojega računovodskega sistema obvezno prijavljati svoje dejanske stroške (tako neposredne kot tudi posredne).

20.11.2008
Ljubljana
Uvajanje full cost modela v organizacijo in priprava ustreznih pravilnikov
Na seminarju bodo poslušalci dobili osnovna znanja, kako pripraviti ustrezne pravilnike za dokazovanje realnih posrednih stroškov pri projektih za nepovratna sredstva. Pri tem bodo spoznali, kakšni so potrebni koraki pri vzpostavitvi takšnega sistema, kako povezovati organizacijsko strukturo podjetja s samim pravilnikom in kako izbrati najbolj primerna sodila za razporeditev stroškov na posamezne stroškovne nosilce (projekte).
4.12.2008
Ljubljana
Koordinacija partnerjev in priprava konzorcijskega sporazuma med partnerji na projektih 7. Okvirnega Programa

Na seminarju bodo udeleženci spoznali tipe partnerjev, ki lahko sestavljajo konzorcij in kako koordinirati partnerje z zelo različnim kulturnim, jezikovnim in projektnim ozadjem. Predstavljena bo pomembnost konzorcijskega sporazuma med partnerji, ključne karakteristike, ki jih mora vsebovati dober konzorcijski sporazum ter način, kako zavarujemo svoje koristi in pravice.

11.12.2008
Ljubljana
Kako do nepovratnih sredstev EU z učinkovito pripravo projektne dokumentacije

Cilj seminarja je, da se udeleženci spoznajo s postopkom priprave učinkovite projektne prijave in pastmi na poti do oddaje projektne prijave.

15.01.2009
Ljubljana
Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4)

Cilj seminarja je predstavitev in obrazložitev najpomembnejših delov prijavne dokumentacije ter podajanje napotkov pri učinkoviti pripravi projektne prijave na razpis.

21.1.2009
Sarajevo
How to finance your organization in recession wit EU grants
22.01.2009
Ljubljana
Priprava zaprte finančne konstrukcije pri projektih nacionalnih razpisov in strukturnih skladov
Cilj delavnice je spoznati proces priprave proračuna (finančne konstrukcije) na projektih nacionalnih razpisov in strukturnih skladov.
22.1.2009
Mostar
How to finance your organization in recession wit EU grants
29.01.2009
Ljubljana
Priprava finančne konstrukcije pri projektih 7. Okvirnega programa z večjim številom partnerjev
Cilj delavnice je spoznati proces priprave proračuna (finančne konstrukcije) na projektih 7. Okvirnega programa z več partnerji na projektu.
05.02.2009
Ljubljana
Davčne olajšave za raziskave in razvoj ter regijske olajšave
Cilj seminarja je osvetliti širše ozadje ločevanja med raziskovalno razvojno dejavnostjo od redne dejavnosti podjetja in dati praktične napotke - kako pripraviti podporno dokumentacijo in kako voditi ter dokazovati stroške.
5.2.2009
Banja Luka
How to finance your organization in recession wit EU grants
13.2.2009
Zagreb
EU Partners Press club
26.2.2009
Ljubljana
Dunajska c. 20
Pasti na poti k učinkoviti prijavi projektov: primeri dobrih in slabih praks

Razpisna dokumentacija je prvi dokument, s katerim se vsak potencialni prijavitelj spozna pred začetkom pisanja prijave na razpis. Na seminarju se bomo učili na napakah drugih in se pripravili na vse možne pasti, ki se lahko pojavijo na poti do oddaje prijavne dokumentacije.

26.2.2009
Zagreb
Kako do nepovratnih sredstava Europske unije u recesiji (HRV)

Kako do nepovratnih sredstev Evropske unije v recesiji

5.3.2009
Ljubljana
Iskanje primernih možnosti financiranja za vaš projekt

Preden začnete iskati primeren razpis za vaš projekt, morate temeljito razmisliti o odgovorih na naslednja vprašanja: kakšne vrste projekt imamo? Je raziskovalen? Investicijski? Ali pa je morda namenjen izobraževanju? Kaj je namen projekta? Kaj želite z njim doseči? Zakaj bi država oziroma EU financirala vaš projekt? Kakšne resurse boste potrebovali? In, ali boste iskali samo nacionalne ali pa morda tudi evropske razpise?
Na seminarju boste prejeli vse odgovore na gornja vprašanja.

5.3.2009
Banja Luka
EU Partners Press club
12.3.2009
Ljubljana
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: nacionalni razpisi, strukturni skladi

Na seminarju boste izvedeli, kako že v fazi izvajanja projekta upravičujemo stroške, kako moramo finančno voditi projekt, kakšne so zahteve pri poročanju, kako se moramo pripraviti na obisk revizorja/revizorke in kako poteka revizija. Na najpogostejših napakah bodo predstavljeni razlogi, zakaj nastajajo takšne napake in kako se jim v fazi izvajanja projekta izognemo.

15. in 16.3.2008
Banja Luka
First steps towards EU grant funding for BiH
19.3.2009
Ljubljana
Uvod v nepovratna sredstva EU

Cilj seminarja je, da se udeleženci spoznajo z logiko pridobivanja nepovratnih sredstev, da spoznajo kakšni programi in instrumenti sofinanciranja obstajajo (Strukturni skladi, komunitarni programi, ...), kateri so odprti razpisi in kateri bodo odprti v prihodnosti ter kje iskati informacije o odprtih razpisih. Najpomembneje pa je, da bodo udeleženci spoznali postopek priprave kvalitetne projektne prijave - od ideje do izdelanega projekta.

19.3.2009
Beograd
EU PROGRAM TEMPUS: Put do sigurnog uspeha i finansijske stabilnosti visokoškolskih institucija (SRB)

EU PROGRAM TEMPUS: Pot do zagotovitve uspešnosti in finančne stabilnosti visokošolskih zavodov

18. in 19.3.2009
Beograd
Važni koraci prema nepovratnim sredstvima EU (SRB)

Pomembni kokaki proti nepovratnim sredstvom EU

26.3.2009
Ljubljana
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: 7. Okvirni program

Na seminarju boste izvedeli, kako že v fazi izvajanja projekta upravičujemo stroške, kako moramo finančno voditi projekt, kakšne so zahteve pri poročanju, kako se moramo pripraviti na obisk revizorja / revizorke in kako poteka revizija. Na najpogostejših napakah bodo predstavljeni razlogi, zakaj nastajajo napake in kako se jim v fazi izvajanja projekta izognemo.

25. in 26.3.2009
Skopje
ОД ИДЕЈА ДО ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ (MKD)

delavnica "Od ideje do priprave projekta"

27.3.2009
Ljubljana
Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4)

-- SPREMEMBA V PROGRAMU ZARADI ODPRTEGA RAZPISA P4 --
prvotno predviden datum izvedbe seminarja: 16. april 2009

Cilj seminarja je predstavitev in obrazložitev najpomembnejših delov prijavne dokumentacije ter podajanje napotkov pri učinkoviti pripravi projektne prijave na razpis.

2.4.2009
Ljubljana
Kako upravljati s stroški in pripraviti svojo fakulteto / raziskovalno organizacijo na učinkovito sodelovanje v mednarodnih projektnih skupinah

Cilj seminarja je predstaviti, kako v razvojno raziskovalnih organizacijah vpeljati procese in vzpostaviti metodologijo, potrebno za upravljanje stroškov v mednarodnih projektih, financiranih s strani Evropske unije.

9.4.2009
Ljubljana
Koordinacija partnerjev in priprava konzorcijskega sporazuma med partnerji na projektih 7. Okvirnega programa

Na seminarju bodo udeleženci spoznali tipe partnerjev, ki lahko sestavljajo konzorcij in kako koordinirati partnerje z zelo različnim kulturnim, jezikovnim in projektnim ozadjem. Predstavljena bo pomembnost konzorcijskega sporazuma med partnerji, ključne karakteristike, ki jih mora vsebovati dober konzorcijski sporazum ter način, kako zavarujemo svoje koristi in pravice.

16.4.2009
Ljubljana
-- SPREMEMBA V PROGRAMU ZARADI ODPRTEGA RAZPISA P4 --
nov seminar: FINANČNO POROČANJE ZA SPS P4

(prvotno predviden seminar "Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4)" je prestavljan na 27. marec 2009)  

Po uspešni prijavi vašega projekta na razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme SPS P4 je naslednji korak ustrezno finančno poročanje.

15.4.2009 - 16.4.2009
Sarajevo
Hotel Bosnia, Kulovića 9.
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

15.4.2009 - 16.4.2009
Beograd
Kako dobro predstaviti projekat Evropskoj uniji (SRB)

Kako dobro predstaviti projekte Evropski uniji

18.5.2009
Sarajevo
Recesija: Efikasno finansiranje vaše organizacije u recesiji pomoću nepovratnih sredstava EU (BiH)

Recesija: Učinkovito financiranje vaše organizacije v recesiji s pomočjo nepovratnih sredstev EU

20. in 21.5.2009
Skopje
НЕПОВРАТНИ СРЕДCТВА ОД ЕУ: ОД ИДЕЈА ДО ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ (MKD)

Nepovratna sredstva EU: Od ideje do pripravljenega projekta

4.6.2009
Ljubljana
Iskanje primernih možnosti financiranja za vaš projekt

Preden začnete iskati primeren razpis za vaš projekt, morate temeljito razmisliti o odgovorih na naslednja vprašanja: kakšne vrste projekt imamo? Je raziskovalen? Investicijski? Ali pa je morda namenjen izobraževanju? Kaj je namen projekta? Kaj želite z njim doseči? Zakaj bi država oziroma EU financirala vaš projekt? Kakšne resurse boste potrebovali? In, ali boste iskali samo nacionalne ali pa morda tudi evropske razpise?
Na seminarju boste prejeli vse odgovore na gornja vprašanja.

11.6.2009
Ljubljana
Sodobne metodologije projektnega managementa pri mednarodnih projektih

(SPREMENJEN DATUM! Prvotno je bila izvedba seminarja predvidena za 18. junij.) 

Na seminarju bodo udeleženci spoznali najbolj uporabne koncepte sodobnega projektnega managementa in kako te koncepte aplicirati v praksi.

18.6.2009
Ljubljana
Uvod v nepovratna sredstva EU

(SPREMENJEN DATUM! Prvotno je bila izvedba seminarja predvidena za 11. junij.)

Cilj seminarja je, da se udeleženci spoznajo z logiko pridobivanja nepovratnih sredstev, da spoznajo kakšni programi in instrumenti sofinanciranja obstajajo (Strukturni skladi, komunitarni programi, ...), kateri so odprti razpisi in kateri bodo odprti v prihodnosti ter kje iskati informacije o odprtih razpisih. Najpomembneje pa je, da bodo udeleženci spoznali postopek priprave kvalitetne projektne prijave - od ideje do izdelanega projekta.

24. - 27. junij 2009
Dennmark
University of Copenhagen
15th EARMA Annual Conference (ENG)

15. EARMA letna konferenca

1.4.2009 - 10.7.2009
Zagreb
Škola praktične pripreme projekata za nepovratna sredstva (HRV)

Šola praktične priprave projektov za nepovratna sredstva

17.9.2009
Ljubljana
Možnost koriščenja evropskih nepovratnih sredstev

brezplačni seminar, splošna tema

Količina evropskega denarja, ki je na voljo malim in srednje velikim podjetjem, ostaja še vedno velika kljub trenutnim razmeram v gospodarstvu.

Za otvoritev nove sezone izobraževanj 2009 - 2010 organiziramo brezplačno predstavitev tematike nepovratnih sredstev. Vabimo vas, da se nam pridružite na seminarju, kjer vam bomo pomagali ugotoviti, kakšne možnosti imate za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Vsebina seminarja:

 • Značilnosti nepovratnih sredstev
 • Pravi razpis za vaš projekt
 • Priprava projektne prijave
 • Dvig absorpcijske sposobnosti vaše organizacije

Seminar je namenjen:

 • mikro podjetjem;
 • malim podjetjem;
 • srednje velikim podjetjem;
 • vsem, ki jih zanimajo osnove o evropskih nepovratnih sredstvih.

Prijava
Prijave oziroma napovedi udeležbe sprejemamo do 15. septembra 2009 in so obvezne, da vam bomo lahko zagotovili sedež in gradiva. Po pošti, elektronski pošti () ali po faksu (01/ 431 71 48) nam sporočite podatke: naziv podjetja / organizacije, imena in priimke udeležencev ter njihove elektronske naslove, kamor bomo poslali potrditev prijave.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi na telefonski številki 01/ 432 41 91.

24.9.2009
Ljubljana
Uvod v nepovratna sredstva za mala in srednje velika podjetja

seminar za začetnike, splošna tema

1.10.2009
Ljubljana
Kako pripraviti projektno dokumentacijo za nepovratna sredstva EU

seminar za začetnike in poznavalce
tema: "Priprava projektov za nepovratna sredstva"

8.-9.10.2009
Ljubljana
Kako napisati dober projekt za 7.OP

2-dnevna delavnica za začetnike in poznavalce
tema: "Priprava projektov za nepovratna sredstva"

15.-16.10.2009
Ljubljana
Kako napisati dober projekt za nacionalne razpise in strukturne sklade

2-dnevna delavnica za začetnike in poznavalce
tema: "Priprava projektov za nepovratna sredstva"

12.11.2009
Ljubljana
Sodobne metode projektnega vodenja mednarodnih projektov

seminar za poznavalce
tema: "Vodenje projektov za nepovratna sredstva"

19.11.2009
Ljubljana
Kako uspešno koordinirati partnerje na projektih za 7.OP

seminar za začetnike in poznavalce
tema: "Vodenje projektov za nepovratna sredstva"

26.11.2009
Ljubljana
Priprava zaprte finančne konstrukcije pri projektih nacionalnih razpisov in strukturnih skladov

delavnica za poznavalce
tema: "Stroškovni vidiki projektov za nepovratna sredstva"

10.12.2009
Ljubljana
Priprava finančne konstrukcije pri velikih projektih za 7.OP

delavnica za poznavalce
tema: "Stroškovni vidiki projektov za nepovratna sredstva"

15.12.2009
Ljubljana
Finančna kontrola zahtevkov za izplačilo

Praktični napotki na podlagi izkušenj iz finančne kontrole projektov RIP

Seminar je posebej primeren za vse nosilce in partnerje razpisa RIP ter za vse tiste, ki jih zanima, kako finančna kontrola poteka v praksi. Ob koncu seminarja boste vsi udeleženci razumeli, zakaj finančni kontrolorji zahtevajo od vas določene podatke in dokumente, kaj v njih iščejo in kako jim najlažje ugoditi.

28.1.2010
Ljubljana
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: 7.OP, nacionalni razpisi in strukturni skladi

seminar za poznavalce
tema: "Stroškovni vidiki projektov za nepovratna sredstva"

4.2.2010
Ljubljana
Davčne olajšave za raziskave in razvoj ter regijske olajšave

seminar za začetnike in poznavalce
splošna tema in "Stroškovni vidiki projektov za nepovratna sredstva"

11.3.2010
Ljubljana
Kako do nepovratnih sredstev za razvoj človeških virov

seminar za začetnike, splošna tema

18.3.2010
Ljubljana
Model »full cost« v projektih strukturnih skladov in 7.OP

seminar za poznavalce
tema: "Stroškovni vidiki projektov za nepovratna sredstva"

25.3.2010
Ljubljana
Kako svojo raziskovalno organizacijo pripraviti na sodelovanje v mednarodnih skupinah

seminar za začetnike in poznavalce
tema: "Vodenje projektov za nepovratna sredstva"

8.4.2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Možnost koriščenja evropskih nepovratnih sredstev

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
predavanje za začetnike - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o predavanju

Prijava

15.4.2010
Ljubljana
Uvajanje »full cost« modela v organizacijo in priprava ustreznih pravilnikov

seminar za poznavalce
tema: "Stroškovni vidiki projektov za nepovratna sredstva"

5.5.2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT

Uvod v nepovratna sredstva
seminar v okviru izobraževanja "Nepovratna sredstva za IKT", ki ga organiziramo ekskluzivno za partnerje družbe HEWLETT-PACKARD d.o.o.

11.5.2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Uvod v nepovratna sredstva za mala in srednje velika podjetja

SEMINAR JE ODPOVEDAN! 

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
seminar za začetnike - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o seminarju

Prijava

17.5.2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Manj nepovratnih sredstev v 2010: ali jih boste dobili?

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
predavanje za začetnike in poznavalce - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o predavanju

Prijava

19.5.2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT

Priprava projekta za nacionalne razpise in strukturne sklade
seminar v okviru ekskluzivnega izobraževanja "Nepovratna sredstva za IKT"

20.-21.5.2010
Ljubljana
Z metodologijo »logični okvir« do uspešnega projekta

delavnica za začetnike in poznavalce, splošna tema

26.5.2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Kako do nepovratnih sredstev za razvoj človeških virov

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
seminar - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o seminarju

Prijava

26.5.2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT

Kako do subvenicioniranega kredita - P1
seminar v okviru ekskluzivnega izobraževanja "Nepovratna sredstva za IKT"

2.6.2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Sofinanciranje partnerskih raziskav in razvoja v EU in na Balkanu

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
seminar - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o predavanju

Prijava

2.6.2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT

Financiranje za IKT - kje in kako do evropskih sredstev za raziskave in razvoj
seminar v okviru ekskluzivnega izobraževanja "Nepovratna sredstva za IKT"

16.6.2010
Ljubljana
Nepovratna sredstva za IKT

Nepovratno financiranje za upravljanje s človeškimi viri
seminar v okviru ekskluzivnega izobraževanja "Nepovratna sredstva za IKT"

18.6.2010
Šmarješke Toplice
Bela dvorana 1 hotela Term Šmarješke Toplice
Priprava P1: Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
predavanje za začetnike in poznavalce - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o predavanju

Prijava

20. - 23. junij 2010
Slovenia
University of Ljubljana
16th EARMA Annual Conference (ENG)

16. EARMA letna konferenca: http://www.earma-ljubljana2010.org

17.-18.9.2010
Dolenjske Toplice
Hotel Balnea
Kako napisati dober projekt za nacionalne razpise in strukturne sklade

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
dvodnevna delavnica - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o delavnici

Prijava

30.9.2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Sodobne metode projektnega vodenja nacionalnih in mednarodnih projektov

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
seminar - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o seminarju

Prijava

7.10.2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Priprava zaprte finančne konstrukcije pri projektih nacionalnih razpisov in strukturnih skladov

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
delavnica - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o delavnici

Prijava

20.10.2010 - 21.10.2010
Banja Luka
Hotel Bosna, Kralja Petra I. Karađorđevića 97
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

4.11.2010
Novo mesto
sejna soba GZDBK
Financiranje z nepovratnimi sredstvi naj postane stalen proces v podjetju - kritičen pogled

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
seminar - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o seminarju

Prijava

3.11.2010 - 4.11.2010
Sarajevo
Hotel Bosnia, Kulovića 9.
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

23.11.2010 - 24.11.2010
Mostar
Hotel Bristol, Ulica Mostarskog bataljona b.b.
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

25.11.2010
Šmarješke Toplice
Bela dvorana hotela Term Šmarješke Toplice
Pasti na poti k učinkoviti pripravi projektov: primeri dobrih in slabih praks

Sodelovanje med RR & CO. d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine:
seminar - za člane GZDBK in tudi za nečlane

Več o seminarju

Prijava

22. in 23. februar 2011
Sarajevo
Hotel Bosnia, Ulica Kulovića br. 9.
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Praktična delavnica: Priprava proračuna za projekte Evropske unije

24. februar 2011
Zagreb
»Klub književnika«, Trg Bana Jelačića 7/I
»Kako pripremiti dobar projekt i dobiti nepovratna sredstva EU« - izbjegavanje zamki na putu ka uspjehu (HRV)

"Kako pripraviti dober projekt in pridobiti EU sredstva" - izogibanje pastem na poti do uspeha

3. marec 2011
Zagreb
Hotel Four Points Panorama, Trg Krešimira Čosića 9
Jednodnevni seminar: Kako pripremiti vašu israživačku organizaciju za suradnju na međunarodnim projektima? (HRV)

Enodnevni seminar: Kako pripraviti vašo raziskovalno organizacijo za sodelovanje pri mednarodnih projektih?

9. in 10. marec 2011
Banja Luka
Hotel Bosna, Kralja Petra I. Karađorđevića 97
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Praktična delavnica: Priprava proračuna za projekte Evropske unije

10. marec 2011
Ljubljana
EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise
Predava: mag. Damjan Struna
23. marec 2011
Ljubljana
CISEF - Učinkovita prijava projekta za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev
predava: Aljoša Kocjančič
6. - 7. april 2011
Banja Luka
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

20. - 21. april 2011
Sarajevo
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

5. - 6. maj 2011
Podgorica
IPA II - Prekogranična saradnja: Kako pripremiti uspešan projekat (SRB)

IPA II - Čezmejno sodelovanje: Kako pripraviti uspešen projekt

11. - 12. maj 2011
Mostar
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

18. - 19. maj 2011
Ljubljana
Praktična šola priprave projektov za nepovratna sredstva EU za raziskave, razvoj in inovacije

4. cikel

25. - 26. maj 2011
Sarajevo
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Praktična delavnica: Priprava proračuna za projekte Evropske unije

1. - 2. junij 2011
Banja Luka
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Praktična delavnica: Priprava proračuna za projekte Evropske unije

8. - 9. junij 2011
Mostar
Praktična radionica: Priprema bodžeta za projekte Evropske unije (BIH)

Praktična delavnica: Priprava proračuna za projekte Evropske unije

16. junij 2011
Ljubljana
Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU in SLO

Izobraževanje organizira Akademija za evropsko pravo, predava mag. Damjan Struna

28. junij 2011
Ljubljana
EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise

Predava: mag. Damjan Struna

11. - 16. september 2011
Portorož
International Summer EU Grant Academy© for Research, Technological Development and Innovation (ENG)

Izobraževanje bo potekalo v angleščini.

Podrobnosti so na voljo v angleški brošuri (pdf).

19. - 20. oktober 2011
Sarajevo
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

27. - 28. oktober 2011
Mostar
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (BIH)

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Bosno in Hercegovino

9. - 11. november 2011
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije

1. modul: Razdelava ideje po standardih EU, priprava projektne prijave in oblikovanje konzorcija

15. - 16. november 2011
Podgorica
Hotel Crna Gora
Prvi koraci prema nepovratnim sredstvima Evropske unije za Crnu Goru

Prvi koraki do nepovratnih sredstev Evropske unije za Črno Goro

16. - 18. november 2011
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije

2. modul: Priprava finančne konstrukcije za celoten projekt ter izbor, kontrola in revizija projektov

19. - 24. februar 2012
Koli, Finland
International Winter EU Grant Academy© for Research, Technological Development and Innovation

Najnižje cene za prijave in plačila do 15. decembra 2011

International Winter EU Grant Academy© 2012

14. - 16. marec 2012
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije

1. modul: Razdelava ideje po standardih EU, priprava projektne prijave in oblikovanje konzorcija

21. - 23. marec 2012
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije

2. modul: Priprava finančne konstrukcije za celoten projekt ter izbor, kontrola in revizija projektov

16. - 17. maj 2012
Sarajevo
Praktična radionica: Priprema budžeta za projekte Evropske Unije

Praktična delavnica: Priprava proračuna za projekte Evropske unije 

2. - 7. september 2012
Portorož
International Summer EU Grant Academy© for Research, Technological Development and Innovation

Odlična priložnost za navezovanje stikov za projektno sodelovanje med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami - v luči 7. okvirnega programa in prihajajočega Horizon 2020

Nižje cene za prijave in plačila do 31. julija 2012

EU Grant Academy(C), Portorož, september 2012

13. september 2012
Ljubljana
Hotel M
Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije
http://www.evropska-svetovalnica.com/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=103
14. - 16. november 2012
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije - 1. modul

Razdelava ideje po standardih EU, priprava projektne prijave in oblikovanje konzorcija

EU Grant Academy(C), Ljubljana, november 2012

Prijavnica je priložena programu (pdf) 

21. - 23. november 2012
Ljubljana
EU Grant Academy© za raziskave, razvoj in inovacije - 2. modul

Priprava finančne konstrukcije za celoten projekt ter izbor, kontrola in revizija projektov

EU Grant Academy(C), Ljubljana, november 2012

Prijavnica je priložena programu (pdf) 

6.-7. februar 2013
Sarajevo
Praktična radionica: Priprema projekata za komunitarne programe Evropske unije (BiH)

Praktična delavnica: Priprava projektov za komunitarne programe Evropske unije

6.-7. marec 2013
Sarajevo
Finansijsko izvještavanje i implementacija projekata iz IPA programa (BIH)

Finančno poročanje in implementacija projektov iz programa IPA

19.-20. marec 2013
Podgorica
Finansijsko izvještavanje i implementacija projekata iz IPA programa (BIH)

Finančno poročanje in implementacija projektov iz programa IPA

11.-13. april 2013
Biograd na Moru
Mednarodna konferenca SLOVECRO

Namen konference je predstavitev primerov dobrih praks črpanja evropskih sredstev na področjih turizma, zaposlovanja, gospodarstva, socialnega podjetništva, komunalne infrastrukture, okolja, športa, izobraževanja, energetike, kulture, kmetijstva in mladih v finančni perspektivi 2007 - 2014 v Sloveniji. Predstavlja odlično priložnost za povezovanje, mreženje in krepitev slovensko - hrvaških partnerstev.

RR & CO. d.o.o. sodeluje s tremi predavanji:

četrtek, 11. 4.:
ob 13.10 - dr. Mojca Dušica Zajc: Evropska dodana vrednost, inovativnost, sodelovanje
ob 15.45 - mag. Mladen Savić: Izboljšanje učinkovitosti upravljanja z nepovratnimi sredstvi s stališča organa upravljanja

petek, 12. 4.:
ob 12.30 - Mateja Rudolf: Primer uspešnega kontinuiranega črpanja nepovratnih sredstev in državnih pomoči razvoj novih produktov in storitev

Rok prijav za udeležbo: 29. marec 2013

Več informacij je na voljo na uradni strani konference: http://www.inea-see.si

16. april 2013
Ljubljana
Dvorana Uradnega lista
Priprava finančne konstrukcije za projekte za nepovratna sredstva

Na seminarju z delavnico se bodo udeleženci naučili, da je eden najpomembnejših elementov pri pripravi dobrega projekta priprava projektnega proračuna ali finančna konstrukcija projekta.

Praktično bodo spoznali, kako se projekt pripravi in kako se pravilno dokažejo stroški, da jih bo Evropska unija priznala in vrnila obljubljeni del denarja. Teoretično znanje o stroških pri projektih EU bodo udeleženci nadgradili z individualnim in skupinskim delom ob konkretnih primerih.

Delavnica je namenjena vsem organizacijam, ki nameravajo pripravljati projekte za nepovratna sredstva iz strukturnih skladov, programov EU ali nacionalnih razpisov: podjetjem vseh velikosti, raziskovalnim organizacijam, nevladnim organizacijam in drugim. Posebej je priporočljivo, da se je udeležijo projektni vodje in tiste osebe v organizaciji, ki bodo pripravljale finančni del prijave projekta in kasneje spremljale porabo pridobljenih nepovratnih sredstev in o njej poročale.

9. maj 2013
Ljubljana
Agencija POTI
Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise

Največje medijske pozornosti so bili sicer - vsaj v slovenski javnosti - deležni strukturni skladi, vendar so komunitarni programi tisti, k iso lahko za slovenska podjetja ravno tako zelo zanimivi. Delavnica se bo zato osredotočila izključno na prestavitev komunitarnih programov in njihove notranje logike ter na načine, kako priti do obsežnih nepovratnih sredstev, ki jih ponuja EU. To so programi, ki se prijavljajo direktno na Evropsko komisijo (v Bruselj), navadno se pišejo v angleškem jeziku, zahtevajo mednarodne partnerje (in navadno nudijo več denarja kot recimo slovenski nacionalni razpisi). Seveda se bomo na delavnici dotaknili tudi nacionalnih razpisov, vendar bolj v splošnem.

V okviru delavnice bodo tako v teoriji kot na praktičnih primerih podane ključne in najbolj relevantne informacije o tem:

 • kje in kako iskati ustrezne razpise za potencialni projekt,
 • kako najti prave partnerje za izvedbo projekta,
 • kako pripraviti učinkovit delovni program in finančno konstrukcijo projekta ter
 • katere so najpogostejše napake, ki jih delajo prijavitelji projekta.

Vabljeni:

 • delavci v organizacijah, ki pripravljajo projekte EU ali jih zanima pridobivanje sredstev iz teh virov,
 • projektni vodje vseh ravni in člani projektnih timov,
 • vsi, ki se pri svojem delu srečujete z EU projekti in
 • vsi, ki vas to področje zanima.
4. julij 2013
Ljubljana
Hotel M
delavnica Od ideje do priprave učinkovite prijave na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU in SLO

Delavnico vodi mag. Damjan Struna, RR & CO. d.o.o.
Organizator: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Namen delavnice
Strokovna delavnica je nadaljevanje niza uspešnih strokovnih srečanj, ki smo jih organizirali na temo pridobivanja sredstev EU. Na srečanju bi z vami radi podelili izkušnje strank, ki priložnosti iz finančnih pobud EU že koristijo. Hkrati je srečanje lepa priložnost za razmišljanje o finančnih rešitvah, s katerimi lahko izkoristite priložnosti za rast in razvoj.

PROGRAM

DOBRODOŠLICA OB KAVI IN PREDSTAVITEV
Uvod v delavnico, navodila, spoznavanje

1. O NEPOVRATNIH SREDSTVIH in PRIČAKOVANIH NOVOSTIH PO LETU 2013

Ključno o nepovratnih sredstvih (kaj, zakaj, kdo)
Finančna shema - centralizirani in decentralizirani programi
O pričakovanih novostih pri pridobivanju nepovratnih sredstev po l. 2013

2. VIRI INFORMACIJ O RAZPISIH - PREGLED DOMAČIH IN TUJIH AKTUALNIH RAZPISOV

Kako in kje poiskati pravi razpis za vaš projekt

3. OD PROJEKTNE IDEJE DO IZPOLNJENE PRIJAVE

Ključni elementi projekta
Analiza strukture projektne prijave
Priprava delovnega programa
Partnerji, konzorcij in konzorcijska pogodba

4. EVALVACIJA
5. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Delavnica je namenjena:

Vsem odgovornim za razvojne projekte v javnih in zasebnih organizacijah, ki želijo prijaviti projekte na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev ter bankam, ki sofinancirajo projekte
Raziskovalcem,ki pripravljajo znanstveno-raziskovalne projekte
Vodilnim delavcem, vodjem projektov, projektnim managerjem, razvojnim managerjem
Finančnim direktorjem, finančnim službam, računovodjem

Prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com/index.php?option=com_seminar&Itemid=89
16. september 2013
Serbia
praktična radionica Finansiranje istraživačko razvojnih projekata iz sredstava EU (SRB)

praktična delavnica Finaciranje raziskovalno razvojnih projektov s sredstvi EU

22. - 27. september 2013
Portorož
International EU Grant Academy©

Odlična priložnost za navezovanje stikov za projektno sodelovanje med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami - v luči prihajajočega Horizon 2020

Nižje cene za prijave in plačila do 31. julija 2013

EU Grant Academy(C), Portorož, september 2013

20. november 2013
Zagreb
European house Zagreb
radionica Finansiranje istraživačko razvojnih projekata iz sredstava EU (HRV)

delavnica: Financiranje raziskovalno razvojnih projektov s sredstvi EU

26. november 2013
Beograd
Konferencijska sala Privredne komore Beograda
radionica: Finansiranje istraživačko razvojnih projekata iz sredstava Evropske zajednice (SRB)
delavnica: Financiranje reziskavalno razvojnih projektov z EU sredstvi
27. november 2013
Beograd
Konferencijska sala Privredne komore Beograda
radionica: Priprema budžeta projekta za prijavu na konkurse EZ, izveštavanje i revizija (SRB)

delavnica: Priprava proračuna projekta za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU, poročanje in revizija

17. december 2013
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci (SLO)

Na seminarju boste spoznali nove priložnosti za financiranje raziskav in inovacij iz evropskih sredstev in domačih strukturnih skladov. Predstavili bomo največji raziskovalni program Obzorje 2020 (HORIZON 2020), ki bo objavljen 11. decembra 2013.

Povzetek vsebine:

 • Kaj lahko pričakujemo od nove finančne perspektive za raziskave in razvoj
 • Kakšne spremembe prinaša program Obzorje 2020
 • Strukturni skladi, nacionalni razpisi, ugodni krediti
 • Napake pri pripravi projektov, kako se jim izogniti
 • 2014-2020: spremembe v finančnih pravilih, kako se nanje dobro pripraviti

Predavali bodo naši izkušeni strokovnjaki dr. Mojca Dušica Zajc, univ. dipl. soc., mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon. in Aljoša Kocjančič, univ. dipl. ekon.

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 13. decembra 2013

4. februar 2014
Ljubljana
seminar Uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za RRI - Priprava poslovnega načrta, dokazovanje stroškov in vodenje dokumentacije v mikro in majhnih podjetjih
Na seminarju boste spoznali enostavne načine za pripravo poslovnega načrta ter izvedeli vse o dokazovanje stroškov in o tem, kako voditi dokumentacijo v mikro in majhnih podjetjih za uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za raziskave, razvoj in inovacije.

Povzetek vsebine:
• Kaj so davčne olajšave za raziskave in razvoj (RR) - glede na "Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za laganja v raziskave in razvoj"?
• Kako hitro in učinkovito pripraviti poslovni načrt v skladu z zahtevami Pravilnika - nujne vsebine in pasti?
• Kako pripraviti podporno dokumentacijo za notranji RR projekt?
• Kako voditi in dokazovati upravičene stroške za uveljavljanje davčne olajšave za notranje RR projekte?
• Uporabnost standardiziranega E-obrazca kot orodja za pripravo poslovnega načrta
• Primer uporabe inovativne aplikacije EFAMT® Tax za mikro in majhna podjetja za vodenje dokumentacije in pripravo obrazca za DURS

Predavala bosta izkušena strokovnjaka mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon., iz RR & CO. d.o.o. in Alen Borišek, univ. dipl. ekon., iz INFORM, pretok znanja d.o.o.

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 7. februarja 2014 

11. februar 2014
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci
Na seminarju boste spoznali nove priložnosti za financiranje raziskav in inovacij iz evropskih sredstev in domačih strukturnih skladov. Predstavili bomo največji raziskovalni program Obzorje 2020 (HORIZON 2020).

Povzetek vsebine:
• Kaj lahko pričakujemo od nove finančne perspektive za raziskave in razvoj
• Kakšne spremembe prinaša program Obzorje 2020
• Strukturni skladi, nacionalni razpisi, ugodni krediti
• Napake pri pripravi projektov, kako se jim izogniti
• 2014-2020: spremembe v finančnih pravilih, kako se nanje dobro pripraviti

Predavali bodo naši izkušeni strokovnjaki dr. Mojca Dušica Zajc, univ. dipl. soc., mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon. in Aljoša Kocjančič, univ. dipl. ekon.

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 7. februarja 2014

26. februar 2014
Ljubljana
seminar Uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za RRI - Priprava poslovnega načrta, dokazovanje stroškov in vodenje dokumentacije v mikro in malih podjetjih

Na seminarju boste spoznali enostavne načine za pripravo poslovnega načrta ter izvedeli vse o dokazovanje stroškov in o tem, kako voditi dokumentacijo v mikro in malih podjetjih za uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za raziskave, razvoj in inovacije.

Povzetek vsebine:

 • Kaj so davčne olajšave za raziskave in razvoj (RR) - glede na "Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za laganja v raziskave in razvoj"?
 • Kako hitro in učinkovito pripraviti poslovni načrt v skladu z zahtevami Pravilnika - nujne vsebine in pasti?
 • Kako pripraviti podporno dokumentacijo za notranji RR projekt?
 • Kako voditi in dokazovati upravičene stroške za uveljavljanje davčne olajšave za notranje RR projekte?
 • Uporabnost standardiziranega E-obrazca kot orodja za pripravo poslovnega načrta
 • Primer uporabe inovativne aplikacije EFAMT® Tax za mikro in mala podjetja za vodenje dokumentacije in pripravo obrazca za DURS

Predavala bosta izkušena strokovnjaka mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon., iz RR & CO. d.o.o. in Alen Borišek, univ. dipl. ekon., iz INFORM, pretok znanja d.o.o.

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 24. februarja 2014

seminar 26. 2. 2014

4. marec 2014
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci

Na seminarju boste spoznali nove priložnosti za financiranje raziskav in inovacij iz evropskih sredstev in domačih strukturnih skladov. Predstavili bomo največji raziskovalni program Obzorje 2020 (HORIZON 2020).

Povzetek vsebine:

 • Kaj lahko pričakujemo od nove finančne perspektive za raziskave in razvoj
 • Kakšne spremembe prinaša program Obzorje 2020
 • Strukturni skladi, nacionalni razpisi, ugodni krediti
 • Napake pri pripravi projektov, kako se jim izogniti
 • 2014-2020: spremembe v finančnih pravilih, kako se nanje dobro pripraviti

Predavali bodo naši izkušeni strokovnjaki dr. Mojca Dušica Zajc, univ. dipl. soc., mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon. in Aljoša Kocjančič, univ. dipl. ekon.

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 28. februarja 2014

seminar 26. 2. 2014

12. marec 2014
Beograd
Konferencijska sala Privredne komore Beograda
seminar: Kako koristiti Horizon 2020 za finansiranje istraživačko-inovacijskih projekata? (SRB)

seminar: Kako izkoristiti Horizon 2020 za financiranje raziskovalno razvojnih projektov?

8. april 2014
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci
Na seminarju boste spoznali nove priložnosti za financiranje raziskav in inovacij iz evropskih sredstev in domačih strukturnih skladov. Predstavili bomo največji raziskovalni program Obzorje 2020 (Horizon 2020).

Povzetek vsebine:

 • Kaj lahko pričakujemo od nove finančne perspektive za raziskave in razvoj
 • Kakšne spremembe prinaša program Obzorje 2020
 • Strukturni skladi, nacionalni razpisi, ugodni krediti
 • Napake pri pripravi projektov, kako se jim izogniti
 • 2014-2020: spremembe v finančnih pravilih, kako se nanje dobro pripraviti

Predavali bodo naši izkušeni strokovnjaki dr. Mojca Dušica Zajc, univ. dipl. soc., mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon. in Aljoša Kocjančič, univ. dipl. ekon.

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 4. aprila 2014

 seminar, 8. april 2014

10. april 2014
Ljubljana
seminar Osnove (ne)povratnih sredstev za podjetnike ter mikro in mala podjetja

Kaj morate vedeti, znati in imeti za uspešno kandidiranje na razpisih za (ne)povratna sredstva

Na seminarju se boste podrobneje seznanili z zahtevami in potencialnimi ovirami, ki jih morate nujno poznati za uspešno in učinkovito pridobivanje (ne)povratnih sredstev. Konkurenca med podjetji, ki se za ta sredstva potegujejo, bo vedno bolj velika.

Povzetek vsebine:

 • Kaj morate absolutno vedeti o (ne)povratnih sredstvih, preden se odločite kandidirati na razpisih?
 • Kaj so tipične zahteve oziroma standardi za uspešno kandidaturo na razpisih?
 • Kako uspešno pripraviti projektno prijavo - katero znanje tipično manjka in povzroči neuspeh na razpisih?
 • Kje lahko dobite (ne)povratna sredstva?

Predaval bo naš izkušeni strokovnjak mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon. 

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu. 

Prijave sprejemamo do 8. aprila 2014.

24. april 2014
Beograd
Privredna komora Beograd
Priprema budžeta projekta za prijavu na konkurse EU 2014-20, izveštavanje i revizija (SRB)

Priprava proračuna projektov za prijavo na razpise EU 2014-20, poročanje in revizija 

12. maj 2014
Murska Sobota
seminar Nove možnosti za nepovratna sredstva iz finančne perspektive 2014-2020

Predava: dr. Mojca Dušica Zajc

Organizator in gostitelj: Pomurska izobraževalno razvojna agencija

Program in prijave: http://www.pira.si/seminarji/1/184/nove-moznosti-za-nepovratna-sredstva-iz-financne-perspektive-2014-2020-za-podjetja.html

3. junij 2014
Ljubljana
seminar Nova finančna perspektiva za raziskave in inovacije - Sodelovanje med industrijo in raziskovalci
Na seminarju boste spoznali nove priložnosti za financiranje raziskav in inovacij iz evropskih sredstev in domačih strukturnih skladov. Predstavili bomo največji raziskovalni program Obzorje 2020 (Horizon 2020) in glavne trike, kako pripraviti učinkovito prijavo na razpise za raziskave in inovacije ter kako se izogniti pogostim napakam.

Povzetek vsebine:

 • Kaj lahko pričakujemo od nove finančne perspektive 2014-2020 za razvoj in inovacije
 • Kakšne spremembe prinaša program Obzorje 2020
 • Domači viri za raziskave, razvoj in inovacije v Sloveniji
 • Vaja dela mojstra: napake pri pripravi projektov in kako se jim izogniti
 • 2014-2020: Katere spremembe najbolj vplivajo na pripravo proračuna pri projektih Obzorje 2020 


Predavali bodo naši izkušeni strokovnjaki dr. Mojca Dušica Zajc, univ. dipl. soc., mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon. in Aljoša Kocjančič, univ. dipl. ekon.

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 30. marca 2014.

21. - 26. september 2014
Portorož
15th International EU Grant Academy© 2014

Odlična priložnost za navezovanje stikov za projektno sodelovanje med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami

 15th International EU Grant Academy©

8. oktober 2014
Ljubljana
seminar Uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za RRI - Priprava poslovnega načrta, dokazovanje stroškov in vodenje dokumentacije v mikro in malih podjetjih

Na seminarju boste spoznali enostavne načine za pripravo poslovnega načrta ter izvedeli vse o dokazovanje stroškov in o tem, kako voditi dokumentacijo v mikro in malih podjetjih za uveljavljanje 100 % davčnih olajšav za raziskave, razvoj in inovacije.

Povzetek vsebine:

 • Kaj so davčne olajšave za raziskave in razvoj (RR) - glede na "Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za laganja v raziskave in razvoj"?
 • Kako hitro in učinkovito pripraviti poslovni načrt v skladu z zahtevami Pravilnika - nujne vsebine in pasti?
 • Kako pripraviti podporno dokumentacijo za notranji RR projekt?
 • Kako voditi in dokazovati upravičene stroške za uveljavljanje davčne olajšave za notranje RR projekte?
 • Uporabnost standardiziranega E-obrazca kot orodja za pripravo poslovnega načrta
 • Primer uporabe inovativne aplikacije EFAMT® Tax za mikro in mala podjetja za vodenje dokumentacije in pripravo obrazca za DURS

Predavala bosta izkušena strokovnjaka:

 • mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon., iz RR & CO. d.o.o. in
 • Alen Borišek, univ. dipl. ekon., iz INFORM, pretok znanja d.o.o.

Več o seminarju in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 6. oktobra 2014

21. oktober 2014
Ljubljana
»Obzorje 2020« Priprava raziskovalno razvojnih projektov za EU programe 2014-20

Predavatelj: mag. Damjan Strun, RR & CO. d.o.o, Knowledge Centre

Organizator: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

http://www.evropska-svetovalnica.com/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=191

11.-12. november 2014
Beograd
radionica Praktična priprava projekta za H2020 (SRB)

delavnica Praktična priprava projektov za Obzorje 2020

Predava: mag. Ilina Hristova, RR & CO. d.o.o, Knowledge Centre

Organizira: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Prijave bodo kmalu odprte

23. oktober 2014
Zagreb
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
Putem EU fondova - »Dobri primjeri iz strukturnih fondova iz Slovenije« (HRV)

S sredstvi EU - "Dobri primeri strukturnih skladov v Sloveniji"

Predava: mag. Damjan Struna, RR & CO. d.o.o, Knowledge Centre

Organizira: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

http://www.evropska-akademija.eu/index.php/component/seminar/?task=3&cid=120

6. november 2014
Zagreb
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
radionica Priprema budžeta projekta za prijavu na konkurse EU 2014-20, izveštavanje i revizija (HRV)

delavnica Priprava proračuna projektov za prijavo na razpise EU 2014-20, poročanje in revizija

Predava: mag. Ilina Hristova, RR & CO. d.o.o, Knowledge Centre

Organizira: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

http://www.evropska-akademija.eu/index.php/component/seminar/?task=3&cid=121

13. november 2014
Ljubljana
delavnica Skrivnost priprave zmagovite projektne prijave za program Obzorje 2020 - Uporaba logičnega okvirja
Povzetek vsebine:
 • Osnovna logika H2020 in uporaba logičnega okvirja
 • Logični okvir - ključni elementi in kako vam lahko pomaga do priprave čim bolj konkurenčne projektne prijave za H2020
 • Logični okvir - kako in kdaj ga uporabiti v praksi pri pripravi čim bolj konkurenčne projektne prijave za H2020
 • Uporaba logičnega okvirja za bolj učinkovito vodenje projektov financiranih z nepovratnimi sredstvi EU
 • Vprašanja in odgovori

Predaval bo izkušeni strokovnjak: mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon.

Več o delavnici in prijavnico najdete v prospektu.

Prijave sprejemamo do 11. novembra 2014

18. november 2014
Zagreb
Konferencijska sala u Hotelu Antunović
radionica Nova financijska perspektiva 2014-20 - Mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova (HRV)

delavnica Nova finančna perspektiva 2014-20 - Možnosti za pridobivanje nepovratnih sredstev iz skladov EU

Predava: mag. Damjan Struna, RR & CO. d.o.o, Knowledge Centre

Organizira: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

http://www.evropska-akademija.eu/index.php/component/seminar/?task=3&cid=122

18. november 2014
Osjek
Priprema budžeta istraživačko razvojnih projekata za EU programe (HRV)

Priprava finančnega načrta raziskovalno razvojnih projektov za EU programe

Predava: mag. Ilina Hristova, RR & CO. d.o.o, Knowledge Centre

Organizira: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Prijave bodo kmalu odprte

 

20. november 2014
Zagreb
Mogućnosti za sticanje bespovratnih sredstava iz EU fondova za mala i srednja preduzeća (HRV)

Možnosti pridobivanja sredstev in EU skladov za MSP

Predava: mag. Ivica Ilić, RR & CO. d.o.o, Knowledge Centre

Organizira: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Prijave bodo kmalu odprte

26. november 2014
Novi Sad
Mogućnosti za sticanje bespovratnih sredstva iz EU fondova za MSP (SRB)

Možnosti pridobivanja sredstev in EU skladov za MSP

Predava: mag. Ivica Ilić, RR & CO. d.o.o, Knowledge Centre

Organizira: Akademija za evropsko pravo, ekonomijo, administracijo in informacijsko tehnologijo

Prijave bodo kmalu odprte

20.-25. september 2015
Portorož
International EU Grant Academy© 2015

Odlična priložnost za navezovanje stikov za projektno sodelovanje med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami

http://www.eugrantacademy.com

EU Grant Academy

9. november - 15. december 2015
Ljubljana
EU Grant Academy© Obzorje 2020

6-dnevno celostno usposabljanje:
9. 11., 16. 11., 23. 11., 1. 12., 7. 12. in 15. 12. 2015

Pridobite nepovratna sredstva za rast in razvoj vašega podjetja

Celovito usposabljanje EU Grant Academy© Obzorje 2020 je sestavljeno iz 6 celodnevnih modulov. Namen usposabljanja je opremiti udeleženca z vsemi ključnimi kompetencami, ki jih potrebuje za čim bolj uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev iz okvirnega programa Obzorje 2020 (Horizon 2020) za svoje raziskovalno-razvojno-inovacijske (RRI) projekte.

Cilj EU Grant Academy© Obzorje 2020 je usposobiti udeleženca iz inovativnega, raziskovalno-razvojno in inovacijsko (RRI) usmerjenega mikro, malega, srednje velikega ali velikega podjetja:
• za pripravo kvalitetne projektne prijave na ključne razpise za gospodarstvo ter
• uspešno vodenje projektov, ki pridobijo sofinanciranje iz teh razpisov,
v okviru programa Obzorje 2020.

Naslovi, datumi izvedbe in trajanje posameznih modulov:

 1. Ključni razpisi za gospodarstvo Obzorje 2020, kje jih najti in kako jih pravilno analizirati (ponedeljek, 9. november 2015, 9.00-16.00)
 2. Logični okvir projekta - kako izboljšati vsak projekt za najmanj 20 odstotkov (ponedeljek, 16. november 2015, 9.00-16.00)
 3. Kako ocenjevalca prepričati, da je naš projekt inovativen in ambiciozen - praktični triki in pasti (ponedeljek, 23. november 2015, 8.00-15.00)
 4. Kako pravilno razčleniti in opisati delo na projektu (in kako v vse skupaj ustrezno vključiti partnerje, če jih potrebujemo) (torek, 1. december 2015, 9.00-16.00)
 5. Vse o stroških in pripravi ustreznega proračuna projekta ter prvih ključnih korakih po uspešni pridobitvi sofinanciranja za projekt (ponedeljek, 7. december 2015, 9.00-16.00)
 6. Vse o učinkovitem vodenju projekta od njegovega začetka do uspešnega zaključka (sprejeta končna poročila in uspešno opravljena revizija) (torek, 15. december 2015, 9.00-16.00)

Za podrobnejši program in ostale informacije o usposabljanju odprite pdf predstavitev ali pa obiščite spletno predstavitev, kjer je objavljena tudi prijavnica.

18.-23. september 2016
Portorož
19th International EU Grant Academy© 2016

Odlična priložnost za navezovanje stikov za projektno sodelovanje med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami 

http://www.eugrantacademy.com

EU Grant Academy

 

17.-22. september 2017
Portorož
20th International EU Grant Academy© 2017
Odlična priložnost za navezovanje stikov za projektno sodelovanje med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami

http://www.eugrantacademy.com

EU Grant Academy


Oblikovanje: VisArt
Izvedba: Spletne rešitve